หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 24 งาน

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

ความรับผิดชอบ :
จัดทำเอกสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบต่าง ๆของบริษัท
ประสานงานการจัดทำระบบภายในบร
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนก / ส่วน / ฝ่าย
2. ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข ปัญหาในไลน์การผลิตของแผน
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- รับ order ลูกค้าและเช็คความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
- วางแผนการผลิต
- เช็คกำลังการผลิต
- ติดตามก
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิต
- ดูแลซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในโรงงาน
- รายงานการซ่อมบำรุง
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

• วางแผนและวิเคราะห์ทดลองการผลิต

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีม

• จัดเตรียมและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตาม
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
- ติดต่อประสานงานทั่วไป
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม
- งานบริหารทรัพย
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

1. บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม
2. ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน ประกันสัง
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

1. บริหารจัดการและวางแผนทางด้านทางเงิน กระบวนการปฏิบัติงานทางด้านระบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร
2. วิเค
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป
จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าทั่วไปแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

วางแผนงานซ่อมบำรุง :
-Preventive Maintenance
-Predictive Maintenance
-วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำสำนักงาน) ด่วนมาก!!

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- ทำหน้าที่ขับรถยนต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมทั้งดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

ความรับผิดชอบ :
จัดทำเอกสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบต่าง ๆของบริษัท
ประสานงานการจัดทำระบบภายในบร
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

รับ PR แล้วเปิด PO ตามงานเข้าตามที่ระบุใน PO
สำเนา po ตัวจริงส่งแผนกบัญชี
แนบสำเนา PO พร้อมกับ INV
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตาม
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนก / ส่วน / ฝ่าย
2. ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข ปัญหาในไลน์การผลิตของแผน
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (คลองสามวา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- รับ order ลูกค้าและเช็คความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
- วางแผนการผลิต
- เช็คกำลังการผลิต
- ติดตามก
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (คลองสามวา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

• รับและตรวจเช็คยอดประมาณการจากลูกค้า
• วางแผนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วนประจำเดือน
• ติดตามการผลิตให้
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (คลองสามวา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

รับผิดชอบและดำเนินการประสานงานด้านการวางแผนขบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
รวมถึงติดตามงานการผลิตจากส่วนง
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิต
- ดูแลซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในโรงงาน
- รายงานการซ่อมบำรุง
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

• รับและตรวจเช็คยอดประมาณการจากลูกค้า
• วางแผนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วนประจำเดือน
• ติดตามการผลิตให้
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าแผนกผลิต(ฉะเชิงเทรา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

- จัดการวางแผนงานในสายการผลิต
- สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงาน
- วิเคราะห์และป้องกันปัญหาการผลิต
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

• วางแผนและวิเคราะห์ทดลองการผลิต

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีม

• จัดเตรียมและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (คลองสามวา)

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตาม
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีนบุรี คลองสามวา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี